เดอะแบงค์ริเวอร์เฮ้าส์ : ที่พักริมน้ำ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา

picturepicturepicturepicturepicturepicture
QUICK RESERVATION
CHECK IN
CHECK OUT
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ

สถานที่แห่งนี้ปัจจุบันมีชื่อว่า The Bank River House อยู่ริมแม่น้ำน้อย ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของธนาคารกรุงไทย สาขาผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีอายุนับจนถึงปัจจุบันประมาณ 50 ปี ผู้ครอบครองคนปัจจุบันเป็นคนพื้นที่เดิมและมีความผูกพันธ์กับท้องถิ่นแห่งนี้มาก จึงได้พยายามพัฒนาให้เป็น resort ขนาดเล็กรวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เรือจำลองและมีเรือขนาดใหญ่ไว้ล่องชมแม่น้ำน้อยและสถ่นที่สำคัญต่างๆเช่น วัดตึกคชชหิรัญซึ่งครั้งหนึ่งรัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จประพาสต้นถึง 2 ครั้งและทรงตั้งชื่อเป็น "วัดตึกคชชหิรัญ" จนถึงทุกวันนี้  อีกทั้งยังได้เสด็จไปประทับที่บ้านขุนพิทักษ์ ซึ่งปัจจุบันนี้คือ "บ้านเขียว" และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปกรกลายเป็นสถานที่ที่เอาไว้ศึกษาทางวัฒนธรรม ใช้เวลาเดินทางไปชมทั้ง 2 สถานที่ทางเรือประมาณ 10 นาที  อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปชม "ว้ดสี่ร้อย" ซึ่งเป็นตำนานเรื่อง "ขุนศึก" ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่คนไทยได้รวบรวมชาวบ้านไปสู้กับพม่า โดยใช้เวลาทางเรือ 40 นาที

ลำน้ำแม่น้ำน้อยแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำเชื่อมต่อหลายอำเภอในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้  ระหว่างสองข้างทางลำน้ำน้อยแห่งนี้มีชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีสถาปัตยกรรมบ้านไทยโบราณและเรือนไทยประยุกษ์สมัยรัชกาลที่ 5 และมีวัดวาอารามจำนวนมากอยู่สองข้างทาง

สมัยหนึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ได้เดินทางมาเป็นประจำทุกปี และได้ซื้อบ้านเรือนไทยทั้งยังนำช่างไม้ที่ผักไห่ไปสร้างบ้านที่ซอยสวนพลูอีกด้วย

อีกทั้งยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น "ตลาดน้ำลาดชโด" "ตลาดสดผักไห่" ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตชุมชนชาวอำเภอผักไห่อีกด้วย

ผู้ครอบครองคนปัจจุบันเห็นว่าสถานที่และลำน้ำน้อยแห่งนี้มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่น่าสนใจจึงอยากนำเสนอให้บุคคลรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงเส้นทางการคมนาคมทางน่ำแห่งนี้