เดอะแบงค์ริเวอร์เฮ้าส์ : ที่พักริมน้ำ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา

picturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicture
QUICK RESERVATION
CHECK IN
CHECK OUT
เรือ

มีเรือขนาดตั้งแต่ เล็ก,กลาง และใหญ่เอาไว้บริการให้ลูกค้านั่งไปชมสถานที่ต่างๆ เช่น วัดโพธิ์ผักไห่ วัดตึกคชหิรัญ บ้านเขียว ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณ และสามารถชมบ้านเรือนริมน้ำทั้งสองฟากฝั่ง ทั้งยังสามารถรับประทานอาหารเย็นบนเรือเพื่อล่องชมไปตามแม่น้ำน้อยได้อีกด้วย