เดอะแบงค์ริเวอร์เฮ้าส์ : ที่พักริมน้ำ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา

picturepicturepicturepicturepicturepicturepicturepicture
QUICK RESERVATION
CHECK IN
CHECK OUT
จักรยาน

มีจักรยานไว้บริการสำหรับ ให้สามารถปั่นชมบ้านเรือนริมน้ำทั้งสองฟากฝั่ง รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมและ ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดโพธิ์ผักไห่ วัดตึกคชหิรัญ บ้านขุนพิทักษ์ (บ้านเขียว)